Je téměř hotovo

Stavba „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ jde do finiše. V posledních fázích provádíme pokládku MZK na hlavní trase. Dále probíhají dokončovací práce na posledním kruhovém objezdu SO 110 Dašice-Kostěnice včetně podchodu SO...

Dokončení betonáže podchodu

Koncem března jsme na stavbě obchvatu Dašic úspěšně dokončili betonáž podchodu, který bude součástí chodníku/cyklostezky mezi Dašicemi a Kostěnicemi. 8.4.2024 jsme zahájili pokládku MZK a následně asfaltových vrstev na hlavní trase.

Slavnostní poklepání na základní kámen

Dne 8. 8. 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby, kterého se účastnili zástupci investora, města Dašice a členů sdružení zhotovitelů. Stavební práce jsme zahájili oplocením staveniště, vytyčením inženýrských sítí a skrývkou ornice. Po dokončení...