Slavnostní poklepání na základní kámen

Dne 8. 8. 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby, kterého se účastnili zástupci investora, města Dašice a členů sdružení zhotovitelů. Stavební práce jsme zahájili oplocením staveniště, vytyčením inženýrských sítí a skrývkou ornice. Po dokončení...

Zahájili jsme stavební práce

Dne 3.8. proběhlo převzetí staveniště a zároveň zahájení stavebních prací v rámci novostavby silnice II. třídy o celkové délce necelých 3 km, která bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35.