Je téměř hotovo
Stavba „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ jde do finiše. V posledních fázích provádíme pokládku MZK na hlavní trase. Dále probíhají dokončovací práce na posledním kruhovém objezdu SO 110 Dašice-Kostěnice včetně podchodu SO 202.