Slavnostní poklepání na základní kámen
Dne 8. 8. 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby, kterého se účastnili zástupci investora, města Dašice a členů sdružení zhotovitelů. Stavební práce jsme zahájili oplocením staveniště, vytyčením inženýrských sítí a skrývkou ornice. Po dokončení těchto prací bude následovat založení stavby mostu přes řeku Loučnou.