Obchvat dašice

Napojení silnice II/322 na D 35 MÚK Dašice

Objednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

suspk-logo-2

Zhotovitel

Metrostav
Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.

metrostav-infrastructure-logo-bile-2

Zhotovitel

Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila-2

Zhotovitel

PORR a.s.

PORR a.s.

porr-logo-2

O stavbě

Stavba je umístěna v extravilánu v katastrálním území Dašice. Na stávající silnici II/322 je napojená v km 32,717 a v km 35,352. Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35.

Cíl stavby

Úsek stávající silnice II/322 v km 33,380 – 34,700 tvoří průtah městem Dašice. Silnice je již nyní přetížena silniční s denními intenzitami téměř 3500 vozidel. Výstavbou silnice D35 a zejména pak plánovaným mimoúrovňovým křížením v blízkosti města je předpoklad dalšího navýšení dopravy až na 7 293 vozidel denně. Výstavbou přeložky silnice II/322 dojde k zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení ekologické zátěže ve městě a ke zvýšení plynulosti silničního provozu.

Obchvat Dašice

Podívejte se na videa ze stavby

Galerie

Zahájení stavby

Galerie

Únor 2023

Galerie

Květen 2023

Galerie

Červen 2023

Galerie

Srpen 2023

Galerie

Září 2023

Galerie

Říjen 2023

Galerie

Listopad 2023

Galerie

Prosinec 2023

Plán stavby

nahled-etap

Tento projekt je spolufinancován ze SFDI

Novinky

Obchvat Dašic začal z části sloužit řidičům

V roce 2023 byly zprovozněny dvě ze tří kruhových křižovatek. V roce 2024 zbývá stavbařům dokončit křižovatku Dašice-Kostěnice a s tím spojený podchod pro pěší a cyklisty. Předpoklad zprovoznění obchvatu je 08/2024.