Obchvat dašice

Napojení silnice II/322 na D 35 MÚK Dašice

Objednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

suspk-logo-2

Zhotovitel

Metrostav
Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.

metrostav-infrastructure-logo-bile-2

Zhotovitel

Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila-2

Zhotovitel

PORR a.s.

PORR a.s.

porr-logo-2

O stavbě

Stavba je umístěna v extravilánu v katastrálním území Dašice. Na stávající silnici II/322 je napojená v km 32,717 a v km 35,352. Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35.

Cíl stavby

Úsek stávající silnice II/322 v km 33,380 – 34,700 tvoří průtah městem Dašice. Silnice je již nyní přetížena silniční s denními intenzitami téměř 3500 vozidel. Výstavbou silnice D35 a zejména pak plánovaným mimoúrovňovým křížením v blízkosti města je předpoklad dalšího navýšení dopravy až na 7 293 vozidel denně. Výstavbou přeložky silnice II/322 dojde k zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení ekologické zátěže ve městě a ke zvýšení plynulosti silničního provozu.

Obchvat Dašice

Podívejte se na videa ze stavby

Plán stavby

nahled-etap

Omlouváme se za vzniklé potíže během stavby.

Novinky

Slavnostní poklepání na základní kámen

Dne 8. 8. 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby, kterého se účastnili zástupci investora, města Dašice a členů sdružení zhotovitelů. Stavební práce jsme zahájili oplocením staveniště, vytyčením inženýrských sítí a skrývkou ornice. Po dokončení těchto prací bude následovat založení stavby mostu přes řeku Loučnou.

Zahájili jsme stavební práce

Dne 3.8. proběhlo převzetí staveniště a zároveň zahájení stavebních prací v rámci novostavby silnice II. třídy o celkové délce necelých 3 km, která bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35.