Obchvat Dašic začal z části sloužit řidičům
V roce 2023 byly zprovozněny dvě ze tří kruhových křižovatek. V roce 2024 zbývá stavbařům dokončit křižovatku Dašice-Kostěnice a s tím spojený podchod pro pěší a cyklisty. Předpoklad zprovoznění obchvatu je 08/2024.