Dokončení betonáže podchodu

Koncem března jsme na stavbě obchvatu Dašic úspěšně dokončili betonáž podchodu, který bude součástí chodníku/cyklostezky mezi Dašicemi a Kostěnicemi. 8.4.2024 jsme zahájili pokládku MZK a následně asfaltových vrstev na hlavní trase.

Slavnostní poklepání na základní kámen

Dne 8. 8. 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby, kterého se účastnili zástupci investora, města Dašice a členů sdružení zhotovitelů. Stavební práce jsme zahájili oplocením staveniště, vytyčením inženýrských sítí a skrývkou ornice. Po dokončení...