Dokončení betonáže podchodu
Koncem března jsme na stavbě obchvatu Dašic úspěšně dokončili betonáž podchodu, který bude součástí chodníku/cyklostezky mezi Dašicemi a Kostěnicemi. 8.4.2024 jsme zahájili pokládku MZK a následně asfaltových vrstev na hlavní trase.