Zahájili jsme stavební práce
Dne 3.8. proběhlo převzetí staveniště a zároveň zahájení stavebních prací v rámci novostavby silnice II. třídy o celkové délce necelých 3 km, která bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35.